Politokrasie: ’n Peiling van die Dwanglogika van die Territoriale Staat en Gedagtes vir ’n Antwoord Daarop

 Koos Malan
  Full Text Article
  Download Article in PDF

Africa and the Deep Seabed Regime: Politics and International Law of the Common Heritage of Mankind

  Edwin Egede
  Full Text Article
  Download Article in PDF