“Quad motorcycle” qualified as a motor vehicle in terms of the RAF Act 56 of 1996 - requirements relaxed in Jeffrey v Road Accident Fund 2012 4 SA 475 (GSJ)

  R Ahmed
  L Steynberg
  Full Text Note
  Download Article in PDF

Huurooreenkomste waarop die Nasionale Kredietwet 34 van 2005 moontlik toepassing vind

  L Kinnear
  Full Text Note
  Download Article in PDF

Wanneer vind artikel 7(7) van die Wet op Egskeiding, 70 van 1979, toepassing?

 L N van Schalkwyk
  Full Text Note
  Download Article in PDF