Is die rede vir die beslissing in Knox NO v Mofokeng and Others 2013 4 SA 46 (GSJ) regtens korrek?

 Neil van Schalkwyk
  Full Text Note with Summary
  Download Article in PDF